10 วิธีดักฟัง แบบไม่ให้เป้าหมายรู้ตัว ตอนที่ 2

jc

วิกฤติการถ!ผลาดท้นไทย “วูบ”เหตุเกิด’ขี้,น1โม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 37 ตลาดหุ้นไทยเกิด “วูบ” ขึ้นมาอย่างกระทันหัน โดยที่ไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเล่นหุ้นได้ทราบล่วงหน้าเลย พอเปิดตลาดวันแรกหลังจากตลาดหุ้นได้หยุดทำการชื้อขายยาวนานถึง 3 วัน คือเริ่มหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญทางศาสนา และหยุดต่อวันเสาร์-อาทิตย์ ตามปกติ เปิดเอาวันจันทร์ก็ได้เรื่องทันที ดัชนีหุ้นแดงทั้งแผง ภายหลังตลาดหุ้นเปิดทำการชื้อขายเพียง 30 นาทีแรก ดัชนีไหลลงลึกถึง 28 จุดและไหลลงอย่างต่อเนื่องถามว่า เกิดอะไรขึ้น คำตอบก็คือ นักเล่นหุ้นต่างพากันเทขายชนิดขายทิ้งขายขว้าง และทำเหมือนกับว่า ระหว่างวันหยุดยาวได้แอบไปนัดหมายและตกลงกันมาจากบ้านโ. ‘“1 . โแล้วว่า  เครื่องดักฟังราคา พอตลาดเปิดให้เริ่มเทของ มีเท่าใดก็เทให้หมด ตลาดจึงอยู่ใน :-สภาพที่ผมได้เล่ามานี้ เหตุการณ์[นวันนั้นปรากฏว่าจ่  จุด และก็แกว่งลงมากปิดตลาดประจำวันดัชนีดีดกลับนิดหน่อย ปิดที่ 1,372.93 จุดลดลง 46.61 จุด มีปริมาณชื้อขาย 6,950 ล้าน (จันทร์ที่ 28 มี.ค. 37) อาการอย่างนแหละครับที่พบเยียนหนังย่อเล่นแรกบอหนังย่อ “วิธีหาเงันโนตลาดหุ้นและทางแก้เนอหุ้น “วูบ” เป็นหนังย่อที่เนู้จัดจำหน่ายเยาบอกว่า จัดอยู่โนประเภท “เบสท์เซลเลอร” เพราะพับฟติดต่อก้นในครั้งนั้นกึง 6 ครั้งเมื่อตลาดเกิด “วูบ” ขึ้นมาเหนือความคาดหมาย เพราะก่อนหน้านั้นนักเล่นหุ้นตลอดจนนักวิเคราะห์เขามองว่า “ วันเปิดตลาดคาดว่าคงจะได้รับการต้อนรับจากนักลงทุนมากพอสมควรและดัชนีจะอยู่ในช่วงบวกมากกว่าลบทั้งนี้เพราะได้ความร้อนแรงของความวิตกกังวล เรื่องอเมริกาจะปรับอัตราดอกเบี้ยได้บรรเทาลงแล้ว อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศยังไม่มีข่าวในทางลบความวุ่นวายทางการเมืองก็ไม่หนักหนา เป็นเพียงการเล่นปาหี่ให้คนดูประกอบกับอเมริกาเริ่มนำมาตรการทางการเงินมาบีบญี่ป่น  เครื่องดักฟังซื้อที่ไหน พยายามจะทำให้เงินเยนของญี่ป่นแข็งตัว

เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งเยนเท่ากับหนึ่งเซ็นต็ให้ได้ ถ้าเขาทำได้อย่างนั้นจริง มันจะเป็นผลดีต่อการเงินและตลาดหุ้นไทย เพราะสินค้าของญี่ป่นจะมีราคาสูงขึ้นทันที เพราะเงินญี่ป่นแข็งทำให้การค้าขายลำบาก เมื่อเป็นอย่างนี้นักลงทุนญี่ป่นก็จะต้องถอนเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ อันเป็นความหวังของตลาดหุ้นไทยว่า ญี่ป่นจะเข้ามาลงทุนในไทย แม้ว่าจะเป็นเพียงความหวังลม ๆ แล้ง ๆ แต่ก็มีผลทางจิตวิทยา… แต่พอเปิดตลาดหุ้น ไหงเป็นอย่างนั้นไปได้ กลายเป็นข่าวลบที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ ถ้าจะมองว่า ตลาดหุ้นไนอ[นรีกาหรอยุโรปกระทบ[รองการปรับดอก[บยยองอเบริกา แต่อฌริกาและยุโรปต่างก็[ปีนตลาดยาบนไปตาบ ๆ กัน  เครื่องดักฟังจิ๋ว บีแต่ตลาดหุ้นโกย[ท่าบั้นที่สวนทางกลาย[ปีนตลาด “วูบ”โป[รัยฉิน![บอ[ปีนอย่างนพบบีวิรีแกัโยยอ[พียงแต่โต้ท่านนักลงทุนรุ่นโหนตั้งสติไห้

เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศของเอเชียในปีนี้  ชาโลมอน เปิดเผยในรายงาน “เศรษฐกิจเอเชีย” ภาพรวมระยะยาวของการขยายตัวและความสามารถในการแข่งขัน โดยระบุว่า แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกัน ขั้นตอนของพัฒนาการทางเศรษร็เกิจที่หลากหลายจะเกื้อกลหนุนต่อการเป็นdi ฆ่ จิแหล่งลงทุนที่มีการขยายตัวของความสามารถในการผลิตและความมีประสิทธิภาพในช่วง 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงตลาดผู้บริโภคกายในประเทศที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยแก้ไขลักษณะเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกอย่างเดียวเช่นที่ภูมิภาคเอเชียเป็นอยู่ พร้อมทั้งเสริมว่า ปัจจัยดังกล่าวจะเพิ่มศักยภาพการลงทุนและความดึงดูดใจของภูมิภาคเอเชียในระยะยาวสำหรับนักลงทุนในหุ้นที่นิยมโยกย้ายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนซาโลมอนกล่าวปิดท้ายว่า  เครื่องดักฟังออนไลน์ ในช่วงทศวรรษหน้า ศักยภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียจะอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโบรกเกอรIหญ่ชื่งครอบครองตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์กว่า 50%ของตลาดรวม ซื้สถานภาพรวมของตลาดหุ้นไทยว่า เป็นดัชนีบอกแนวโน้มตลาดที่ดีอีกอันหนึ่ง แต่ตอนนี้ยังเ!วเกินไปที่จะบอกว่าภาวะซื้อขายตลาดหุ้นไทยเริ่มพึ่นตัวในโลกปัจจุบัน ทุกประเทศเขามองฐานะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติเป็นหลัก ประเทศจะรุ่งเรือง ประชาซนจะมั่งคั่งกินดีอยู่ดีเครษฐกิจเป็นตัวการใหญ่ที่บ่งบอกได้ ผดกบสมยอนเดยนแดงเผ่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเขามองว่า“อินเดียนแดงนั้นจะไม่ตาย ‘นั้, หุ้^,,นั้ตาย…ในนั้ามีมลภาวะเป็นพิษ เขาก็ตาย” …แต่ถ้าเป็นอินเดียนแดงเผ่าหุ้นแล้วเขาจะมองว่า “ถ้าป่าไม้ถูกทำลายหมด แม่นาเจ้าพระยาเน่าเลีย มลภาวะเป็นพิษ เขาก็ไม่ตาย แต่…ถ้าหุ้นตกมาก เขาก็ตาย… ถ้าตลาดหลักทรัพย์เจ๊งเขาก็ตาย…เพราะไม่มีเงินจะซื้อข้าวกิน !”นักวิเคราะห์หุ้นพานองทิศทางหุ้นวันต่อวัน โดยอาศัยหลักกว้าง ๆ ดังน1. นองดับนหุ้นวันลงประจำวันลำสุดถ้าดัชนีหุ้นขึ้น มีปริมาณซื้อขายสูงมียอดซื้อขายมาก เขาจะมองว่าตลาดหุ้นกำลังอยู่ในภาวะขาขึ้นและมีหวังว่าหุ้นจะขึ้นต่อ แต่ถ้าดัชนีลด ปริมาณซื้อขายลด ยอดเงินซื้อขายตํ่าอย่างนี้เขาบอกว่า วันรุ่งขึ้นหุ้นจะยังไม่ไปไหนอย่างดีก็แกว่งไปแกว่งมาเว้นไว้แต่จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น  เครื่องดักฟังระยะไกล ดัชนีก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือขาลงทันที…เป็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกได้2. นองด้านเทคนิเคัล มองภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดว่าหุ้นตัวไหนในกลุ่มใดมีการซื้อขายมากน้อยอย่างไร งการ//1อง ในขณะนี้ไม่ถือว่ารุนแรงอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้แม้ว่าความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีวี,แววจะยุติ การอุ้มทนายสมชาย คดีปล้นปีน เรื่องข้อสอบรั่วมีแนวโน้มว่าจะคลี่คลาย…แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ การทะเลาะกันก็ต้องมีบ้างระหว่างนักการเมือง ถือเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ถ้านักการเมืองรวมหัวกัน ออมซอมกันอย่างนี้จึงจะเรียกว่า วิกฤติ  ศรษพ่อประเทศไทยเศรษกิจยังเติบโตไปอีกหลายปี รปการณ์di ฆอย่างนี้มีนักทุนเขารับรู้และเขาก็มองว่าตลาดหุ้นนี้นไม่ตกตํ่าตลอดไปหรอก…แต่ถ้าขึ้นมากคนก็แห่เข้าซื้อ และถ้าตกมากคนก็แห่’ขาย และก็มีคนอีกกลุ่มที่ต้องการให้ตลาดหุ้นขึ้นไปตลอดแต่ไม่ว่าที่ไหน ๆ ในโลกเมื่อตลาดขึ้นสูงสุดแล้วก็ย่อมลงตํ่าสุดและก็จะมีคนฉุดให้ขึ้นเพื่อทำกำไรไม่มีตลาดแห่งใดในโลกที่ขึ้นแล้วไม่ตก ตลาดหุ้นนั้นเป็นแหล่งเงินแหล่งทองมีแต่คนจ้องจะหาโอกาสเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ไม่มีวันล่มสลาย5. เหตุการณ์ต่างประ!ทศ เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นใกล้บ้านตกตา การผันผวนของเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลก

 

เครื่องดักฟัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s