10 วิธีดักฟัง แบบไม่ให้เป้าหมายรู้ตัว ตอนที่ 2

jc

วิกฤติการถ!ผลาดท้นไทย “วูบ”เหตุเกิด’ขี้,น1โม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 37 ตลาดหุ้นไทยเกิด “วูบ” ขึ้นมาอย่างกระทันหัน โดยที่ไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเล่นหุ้นได้ทราบล่วงหน้าเลย พอเปิดตลาดวันแรกหลังจากตลาดหุ้นได้หยุดทำการชื้อขายยาวนานถึง 3 วัน คือเริ่มหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญทางศาสนา และหยุดต่อวันเสาร์-อาทิตย์ ตามปกติ เปิดเอาวันจันทร์ก็ได้เรื่องทันที ดัชนีหุ้นแดงทั้งแผง ภายหลังตลาดหุ้นเปิดทำการชื้อขายเพียง 30 นาทีแรก ดัชนีไหลลงลึกถึง 28 จุดและไหลลงอย่างต่อเนื่องถามว่า เกิดอะไรขึ้น คำตอบก็คือ นักเล่นหุ้นต่างพากันเทขายชนิดขายทิ้งขายขว้าง และทำเหมือนกับว่า ระหว่างวันหยุดยาวได้แอบไปนัดหมายและตกลงกันมาจากบ้านโ. ‘“1 . โแล้วว่า  เครื่องดักฟังราคา พอตลาดเปิดให้เริ่มเทของ มีเท่าใดก็เทให้หมด ตลาดจึงอยู่ใน :-สภาพที่ผมได้เล่ามานี้ เหตุการณ์[นวันนั้นปรากฏว่าจ่  จุด และก็แกว่งลงมากปิดตลาดประจำวันดัชนีดีดกลับนิดหน่อย ปิดที่ 1,372.93 จุดลดลง 46.61 จุด มีปริมาณชื้อขาย 6,950 ล้าน (จันทร์ที่ 28 มี.ค. 37) อาการอย่างนแหละครับที่พบเยียนหนังย่อเล่นแรกบอหนังย่อ “วิธีหาเงันโนตลาดหุ้นและทางแก้เนอหุ้น “วูบ” เป็นหนังย่อที่เนู้จัดจำหน่ายเยาบอกว่า จัดอยู่โนประเภท “เบสท์เซลเลอร” เพราะพับฟติดต่อก้นในครั้งนั้นกึง 6 ครั้งเมื่อตลาดเกิด “วูบ” ขึ้นมาเหนือความคาดหมาย เพราะก่อนหน้านั้นนักเล่นหุ้นตลอดจนนักวิเคราะห์เขามองว่า “ วันเปิดตลาดคาดว่าคงจะได้รับการต้อนรับจากนักลงทุนมากพอสมควรและดัชนีจะอยู่ในช่วงบวกมากกว่าลบทั้งนี้เพราะได้ความร้อนแรงของความวิตกกังวล เรื่องอเมริกาจะปรับอัตราดอกเบี้ยได้บรรเทาลงแล้ว อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศยังไม่มีข่าวในทางลบความวุ่นวายทางการเมืองก็ไม่หนักหนา เป็นเพียงการเล่นปาหี่ให้คนดูประกอบกับอเมริกาเริ่มนำมาตรการทางการเงินมาบีบญี่ป่น  เครื่องดักฟังซื้อที่ไหน พยายามจะทำให้เงินเยนของญี่ป่นแข็งตัว

เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งเยนเท่ากับหนึ่งเซ็นต็ให้ได้ ถ้าเขาทำได้อย่างนั้นจริง มันจะเป็นผลดีต่อการเงินและตลาดหุ้นไทย เพราะสินค้าของญี่ป่นจะมีราคาสูงขึ้นทันที เพราะเงินญี่ป่นแข็งทำให้การค้าขายลำบาก เมื่อเป็นอย่างนี้นักลงทุนญี่ป่นก็จะต้องถอนเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ อันเป็นความหวังของตลาดหุ้นไทยว่า ญี่ป่นจะเข้ามาลงทุนในไทย แม้ว่าจะเป็นเพียงความหวังลม ๆ แล้ง ๆ แต่ก็มีผลทางจิตวิทยา… แต่พอเปิดตลาดหุ้น ไหงเป็นอย่างนั้นไปได้ กลายเป็นข่าวลบที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ ถ้าจะมองว่า ตลาดหุ้นไนอ[นรีกาหรอยุโรปกระทบ[รองการปรับดอก[บยยองอเบริกา แต่อฌริกาและยุโรปต่างก็[ปีนตลาดยาบนไปตาบ ๆ กัน  เครื่องดักฟังจิ๋ว บีแต่ตลาดหุ้นโกย[ท่าบั้นที่สวนทางกลาย[ปีนตลาด “วูบ”โป[รัยฉิน![บอ[ปีนอย่างนพบบีวิรีแกัโยยอ[พียงแต่โต้ท่านนักลงทุนรุ่นโหนตั้งสติไห้

เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศของเอเชียในปีนี้  ชาโลมอน เปิดเผยในรายงาน “เศรษฐกิจเอเชีย” ภาพรวมระยะยาวของการขยายตัวและความสามารถในการแข่งขัน โดยระบุว่า แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกัน ขั้นตอนของพัฒนาการทางเศรษร็เกิจที่หลากหลายจะเกื้อกลหนุนต่อการเป็นdi ฆ่ จิแหล่งลงทุนที่มีการขยายตัวของความสามารถในการผลิตและความมีประสิทธิภาพในช่วง 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงตลาดผู้บริโภคกายในประเทศที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยแก้ไขลักษณะเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกอย่างเดียวเช่นที่ภูมิภาคเอเชียเป็นอยู่ พร้อมทั้งเสริมว่า ปัจจัยดังกล่าวจะเพิ่มศักยภาพการลงทุนและความดึงดูดใจของภูมิภาคเอเชียในระยะยาวสำหรับนักลงทุนในหุ้นที่นิยมโยกย้ายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนซาโลมอนกล่าวปิดท้ายว่า  เครื่องดักฟังออนไลน์ ในช่วงทศวรรษหน้า ศักยภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียจะอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโบรกเกอรIหญ่ชื่งครอบครองตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์กว่า 50%ของตลาดรวม ซื้สถานภาพรวมของตลาดหุ้นไทยว่า เป็นดัชนีบอกแนวโน้มตลาดที่ดีอีกอันหนึ่ง แต่ตอนนี้ยังเ!วเกินไปที่จะบอกว่าภาวะซื้อขายตลาดหุ้นไทยเริ่มพึ่นตัวในโลกปัจจุบัน ทุกประเทศเขามองฐานะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติเป็นหลัก ประเทศจะรุ่งเรือง ประชาซนจะมั่งคั่งกินดีอยู่ดีเครษฐกิจเป็นตัวการใหญ่ที่บ่งบอกได้ ผดกบสมยอนเดยนแดงเผ่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเขามองว่า“อินเดียนแดงนั้นจะไม่ตาย ‘นั้, หุ้^,,นั้ตาย…ในนั้ามีมลภาวะเป็นพิษ เขาก็ตาย” …แต่ถ้าเป็นอินเดียนแดงเผ่าหุ้นแล้วเขาจะมองว่า “ถ้าป่าไม้ถูกทำลายหมด แม่นาเจ้าพระยาเน่าเลีย มลภาวะเป็นพิษ เขาก็ไม่ตาย แต่…ถ้าหุ้นตกมาก เขาก็ตาย… ถ้าตลาดหลักทรัพย์เจ๊งเขาก็ตาย…เพราะไม่มีเงินจะซื้อข้าวกิน !”นักวิเคราะห์หุ้นพานองทิศทางหุ้นวันต่อวัน โดยอาศัยหลักกว้าง ๆ ดังน1. นองดับนหุ้นวันลงประจำวันลำสุดถ้าดัชนีหุ้นขึ้น มีปริมาณซื้อขายสูงมียอดซื้อขายมาก เขาจะมองว่าตลาดหุ้นกำลังอยู่ในภาวะขาขึ้นและมีหวังว่าหุ้นจะขึ้นต่อ แต่ถ้าดัชนีลด ปริมาณซื้อขายลด ยอดเงินซื้อขายตํ่าอย่างนี้เขาบอกว่า วันรุ่งขึ้นหุ้นจะยังไม่ไปไหนอย่างดีก็แกว่งไปแกว่งมาเว้นไว้แต่จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น  เครื่องดักฟังระยะไกล ดัชนีก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือขาลงทันที…เป็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกได้2. นองด้านเทคนิเคัล มองภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดว่าหุ้นตัวไหนในกลุ่มใดมีการซื้อขายมากน้อยอย่างไร งการ//1อง ในขณะนี้ไม่ถือว่ารุนแรงอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้แม้ว่าความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีวี,แววจะยุติ การอุ้มทนายสมชาย คดีปล้นปีน เรื่องข้อสอบรั่วมีแนวโน้มว่าจะคลี่คลาย…แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ การทะเลาะกันก็ต้องมีบ้างระหว่างนักการเมือง ถือเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ถ้านักการเมืองรวมหัวกัน ออมซอมกันอย่างนี้จึงจะเรียกว่า วิกฤติ  ศรษพ่อประเทศไทยเศรษกิจยังเติบโตไปอีกหลายปี รปการณ์di ฆอย่างนี้มีนักทุนเขารับรู้และเขาก็มองว่าตลาดหุ้นนี้นไม่ตกตํ่าตลอดไปหรอก…แต่ถ้าขึ้นมากคนก็แห่เข้าซื้อ และถ้าตกมากคนก็แห่’ขาย และก็มีคนอีกกลุ่มที่ต้องการให้ตลาดหุ้นขึ้นไปตลอดแต่ไม่ว่าที่ไหน ๆ ในโลกเมื่อตลาดขึ้นสูงสุดแล้วก็ย่อมลงตํ่าสุดและก็จะมีคนฉุดให้ขึ้นเพื่อทำกำไรไม่มีตลาดแห่งใดในโลกที่ขึ้นแล้วไม่ตก ตลาดหุ้นนั้นเป็นแหล่งเงินแหล่งทองมีแต่คนจ้องจะหาโอกาสเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ไม่มีวันล่มสลาย5. เหตุการณ์ต่างประ!ทศ เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นใกล้บ้านตกตา การผันผวนของเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลก

 

เครื่องดักฟัง

Advertisements

กระบวนท่ายุทธศาสตร์ต่างๆของอินเดีย ที่มีผลต่อวัฒนธรรม

 

image-3E36_538947B0

 

 

 

อย่างไรก็ตาม มีครูกามสูตรบางท่านอธิบายว่า “เก้าตื้นหนึ่งลึก”หมายถึงอาการเคลื่อนไหวแท่งหยกสองลักษณะ คือ การส่งแท่งหยกเข้าไปในห้องหยกจนสุด จุดเสียดสีจะอยู่ระหว่างปลายแท่งหยกกับผนังห้องหยกตั้งแต่ปากห้องหยกจนถึงปากมดลูก นี่หมายถึง “โยกลึก” เมื่อส่งแท่งหยกเข้าไปสุดแล้ว ให้เคลื่อนไหวในลักษณะถีบลำตัวไปข้างหน้าและถอยหลังในแนวราบ ไม่ใช่ส่งเข้ารั้งออก จุดเสียดสิจึงอยู่ที่โคนแท่งหยกกับปุมกระลันของผู้หญิง นี่หมายถึง “โยกตื้น” เครื่องดักฟังจิ๋ว อาการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ช่วยชะลอการหลั่งของฝ่ายชายได้ เพราะไม่โยกถี่และรุนแรงมากไปเวลาร่วมรัก ถ้าไม่ลืมเคล็ดลับสำคัญทั้ง 4 ประโยคแล้ว ก็จะเร้ากระตุ้นความหฤหรรษ์ทางเซ็กซ์ฃองทั้งสองฝ่ายได้อย่างน่าพอใจโดยสรุปคือ คันภีร์เคล็ดลับในห้องหยก ด้านหนึ่งได้สอนเคล็ดลับกามศิลป็ “เก้าตื้นหนึ่งลึก’’ “เข้านุ่มถอนแรง” อีกด้านหนึ่ง ก็ลอนวิธีคงพลังแห่งการยืนหยัด ร้อยศึกร้อยชัย เพื่อสร้างอาวุธอันยอดเยี่ยมแก่ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย นึ่คือเคล็ดลับสำคัญที่สุดของคัมภีร์นอกจากนี้ ยังมีคัมภีร์กามสูตรอีกเล่มหนึ่งที่เก่าแก่และลํ้าค่ายิ่งกว่าคัมภีร์เคล็ดลับในห้องหยก นั่นคือคัมภีร์พู่นีจิง ซึ่งเป็นแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้ พู่นี่จิงเป็นคัมภีร์การแพทย์จีนควบกามสูตร ซึ่งเป็นแม่แบบของคัมภีร์กามสูตรจีนทั้งหมด และมีอายุเก่าแก่กว่า  อุทัย ก็ยังรู้สภาพความรุ่งเรืองของการแพทย์แผนจีนโบราณในระยะใกล้ ๆนี้ ดังวิชาฝังเข็มรมจุด อุปกรณ์นักสืบ ซึ่งคนทั้งหลายล้วนทราบดี เคล็ดลับกามศิลป็ก็เซ่นกัน ถือกำเนิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์จีนยาวนานร่วม 6,000ปีแล้วควรที่ซาวโลกทั้งหลายจะได้เห็นคุณค่าของมันเซ่นเดียวกับการแพทย์แผนจีนโบราณคัมภีร์ “ซู่’หนี่จิง”

ไม่เพียงอธิบายถึงความหฤหรรษ์ทางเซ็กซ์เท่านั้นยังชี้ให้เห็นหนทางแห่งอายุวัฒนะ จะหาคัมภีร์กามสูตรเล่มอื่นใดเทียบเคียงด้วยไม่ได้เลย หรือถ้ามี ก็คงสาบสูญแล้ว คัมภีร์เล่มนี้ครอบคลุมหลักเบญจธาตุ (โหงวเอ้ง) และอิน-หยาง ซึ่งเป็นแก่นทฤษฏีวิชาการแพทย์ดินแดนอาทิตย์อุทัยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการประกอบกามกิจไว้ นับเป็นคัมภีร์การแพทย์แผนจีนโบราณควบกามสูตรที่สมบูรณ์แบบโดยแท้ ยิ่งเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับแสวงหาความสนุกสนานทางเพศรส เสรืมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์และมีอายุวัฒนะที่จะขาดเสียมิได้มีคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งชื่อ “วิธีหายใจของทารกในครรภ์” (ไทสีฝ่า) ซึ่งเป็นคัมภีร์กามสูตรเล่มหนึ่งเช่นกัน คัมภีร์เล่มนี้ได้รวมวิธีหายใจ วิธีออกกำลังกายแบบอ่อนหยุ่น เครื่องดักฟังราคาถูก ตลอดถึงวิธีบำรุงร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน นอก-จากนี้ ยังมีคำอธิบายวิธีกินยาจีนและอาหารบำรุงต่าง ๆ อีกด้วย“เพศสัมพันธ์” และ “การกินอาหาร” เป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์มาโดยกำเนิดก็จริง แต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและไม่รู้จักควบคุมแล้ว โรคกัยร้อยแปดจะอุบัติขึ้น ชีวิตก็จะตกอยู่ในอันตรายซึ่งคัมภีร์ที่ผู้เขียนแนะนำมาแล้ว ล้วนได้แนะนำและยำเน้นในประเด็นนี นี่คือจุดหนึ่งที่ควรค่าแก่การสนใจชาวญี่ปุนสมัยก่อนอย่างคาอิฮาระ มาสึโนบุ กลับเข้าใจผิดว่ามรรคาแห่งความสุขและอายุวัฒนะ “คนสูงอายุไม’ควรหมกมุ่นเรื่องนั้นมากไป” แท้ที่จริงนั้น ถ้าพูดให้เคร่งครัดหน่อย คือ ควรประกอบกามกิจมากยิ่งขึ้น โดยคู,ร่วมรักต่างดูดซึมพลังบริสุทธิ้และพลังลมปราณของกันและกัน ฝ่ายชายต้องสนใจสงวนนํ้าหลั่งไว้ ไม่หลั่งบ่อยเกินไป วิธีปรับสมดุลอิน-หยางนี้ ก็คือพื้นฐานแห่งอายุวัฒนะและความมีพลานามัยสมบูรณ์เมื่อเป็นเซ่นนี้ จะขอกล่าวถึงทฤษฎีอิน-หยางและเบญจธาตุรากฐานวิชาการแพทย์ดินแดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการแพทย์แผนจีนโบราณลักเล็กน้อยตามทฤษฎีอิน-หยางและเบญจธาตุนั้น ผู้ชายคือหยาง คือธาตุไฟ ในทางตรงข้าม ผู้หญิงคืออิน คือธาตุนี้า ไฟเมื่อถูกนํ้ารดจะดับมอดในทางตรงข้าม นํ้าเมื่อถูก1ไฟเผา จะค่อย ๆ ร้อนและเดือดไม่หยุดตราบใดที่ยังมีไฟอยู่ ผู้ชายพอเสร็จเรื่อง ได้รับความอิ่มเอมแล้ว ก็พลิกตัวหลับผล็อย แต่ผู้หญิงจะไม่เป็นเซ่นนั้น เมื่อถูกไฟเผาแล้ว ก็ยากที่จะหยุดยั้งความต้องการจนกว่าจะอิ่มเอมอารมณ์กระหายทางเซ็กซ์ของผู้หญิงเป็นเรื่องลี้ลับสุดคะเนจุดอิ่มหลักทฤษฎีเบญจธาตุคือแก่นแกนวิชาการแพทย์ดินแดนอาทิตย์อุทัย ทฤษฎีนี้ถือพระอาทิตย์ (หยาง) และพระจันทร์ (อิน) เป็นศูนย์กลางมีดาวทั้งห้าคือ ดาวไม้ ดาวไฟ ดาวนํ้า ดาวดิน และดาวทองแยกกันแบกรับภารกิจ ทุกสิ่งจึงเริ่มต้นจาก “การดำรงอยู่อย่างสมดุลในจักรวาล” เริ่มจากไฟให้กำเนิดเถ้าดิน ดินจับตัวกลายเป็นทอง ทองชักนำให้เกิดนํ้า นํ้าหล่อเลี้ยงไม้พันธุ และไม้เป็นเชื้อเพลิงให้กำเนิดไฟ นี่คือความสัมพันธ์แบบ

“วัฏจักรให้กำเนิดซึ่งกันและกัน”ในอีกแง่หนึ่ง ไฟถูกนํ้าตับ ดินถูกไม้ดูดธาตุอาหาร นํ้าถูกดินสกัดกั้น ไม้ถูกทองฟัน และทองถูกไฟหลอม ดักฟังโทรศัพท์มือถือ  นี่ก็คือความสัมพันธ์แบบ “วัฏ’จักร ข่มซึ่งกันและกัน”หลักเบญจธาตุซึ่งเป็นกฎธรรมชาตินี้ ถูกนำมาประยุกต์เข้ากับวิชานรลักษณ์ศาสตร์ ตลอดถึงวิชาเพศศึกษาในด้านอาหารและยาบำรุงก็เช่นกัน หลักเบญจธาตุถูกนำมาใช้กับสีและรสของอาหารและยาตามหลักห้ารส ได้แก่ ขม หวาน เปรี้ยวเค็ม และเผ็ด และห้าสี ได้แก่ ขาว ดำ แดง เขียว และเหลือง ห้าสีห้ารสนี้มีที่มาและสัมพันธ์กันตามหลักเบญจธาตุ ขณะเดียวกัน หลักเบญจ-ธาตุก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้ทราบได้ว่า อวัยวะใดจะดูดซึมสารอาหารที่มีสีและรสใด จึงรับประทานอาหารและยาให้สมดุลสอดคล้องกับสภาพร่างกายในภาวะต่าง ๆ ได้ นี่ก็คือหลักทฤษฏีเบญจธาตุ ชึ่งมีความหมายลึกซึ้งกว้างไกลครอบคลุมศาสตร์แทบทุกแขนง หวังว่าท่านผู้อ่านจะหาหนังสือมาศึกษาค้นคว้า เพื่อทำความเข้าใจหลักทฤษฏีนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

เครื่องดักฟังไร้สาย

เลือกเครื่องดักฟังให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ขณะที่รายละเอียดปรากฏออกมาว่า คนร้ายฉุดนักเรียนสาวพาณิชย์ขึ้นรถตู้ รายนื้ถูกเปีด เผยขึ้นเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 มี.ย. โดยผู้สื่อข่าวราย งานว่าเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 14 มิ.ย. ขณะที่ พ.ต.ต.วินัย สกุลนาค สวส. สน.สำราญราษฎร์ กำจังปฏิบัติหน้าที่ ได้ มีนางคณิสรา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี บ้านอยู่ ย่านบางโพงพาง ได้พา น.ส.ชไมพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ปวช. ปี ที่หนึ่งของโรงเรียน พาณิชย์ซื่อดังแห่งหนึ่ง เช้าแจ้งความว่า น.ส.ซไมพร ถูก คนร้ายฉุดขึ้นรถตู้ แต่วิ่งหลบหนีออกมาได้จากการสอบสวน น.ส.ซไมพร ให้การกับ พ.ต.ต.วินัย ว่าเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา หลัง จากเลิกเรียน กำลังเดินไปขึ้นรถเมล์ ขสมก. สาย 35 วิ่ง ระหว่าง เสาชิงช้า-สาธุประดิษฐ์ เพื่อกลับบ้าน เมื่อเดินมาถึงบริเวณทางเครื่องดักฟังราคาโค้งของวัดสุทิศน์เทพวราราม ถนนตรีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร ระหว่างนั้น ได้ผีรถตู้สีขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ติดฟิล์มหนา ทึบขับเข้ามาจอดประกบ ทินใดนั้นมีชายฉกรรจ์เป็นวัยรุ่น 2 คน เปีดประตูรถตู้กระโดดลงมาจากรถแล้วฉุดกระซาก ลากถูตนขึ้นไปบนรถ ที่มีเพื่อนร่วม ดักฟังจิ๋วแก๊งสตาร์ตเครื่องรถรออยู่ แล้วขับพุ่งทะยานออกจากจุด เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ขณะอยู่บนรถตู้ คนร้ายได้ลวนลาม จับหน้าอกและของสงวนตลอดเวลา และพูดจาข่มขู่ บังคับ ห้ามส่งเสียงร้องหรือคิดหนีเด็ดขาด หากไม่เชื่อจะฆ่าให้ตาย พร้อมกับกดศีรษะของตนให้ติดกับเบาะนั่ง เพื่อไม่ให้มอง เห็นเส้นทางที่ขับผ่านนักเรียนสาวพาณิชย์ ให้การต่อว่าช่วงที่ถูกจับกุมอยู่บน รถตนเหลือบเห็นรถตู้ของคนร้ายวิ่งผ่านแยกเฉลิมกรุง จาก นั้นก็จำจุดที่รถตู้วิ่งผ่านไม่ได้อีกเลย เพราะมืดและฟิล์ม กระจกรถหนาทึบ จนกระทั่งรถมาจอดในตึกร้างแห่งหนึ่ง ซึ่ง เป็นซอยมืดและเปลี่ยววังเวงทางคนร้ายทั้ง 3 คน ช่วยกันล็อกตนลงจากรถตู้ นำ เข้าไปในตึกร้าง เครื่องดักฟังมือถือโดย 2 ใน 3 คน ได้ขึ้นไปบนชั้น 2 ของ ตึก เพื่อจัดปูที่นอนหวังข่มขืนตน ส่วนอีกคนยืนคุมเซิงอยู่ ดักฟังระยะไกลระหว่างนั้นตนพยายามหาทางเพื่อหนีให้พ้นเงื้อมมือของ มัจจุราชให้ได้จึงวางแผนว่ากำลังมีประจำเดือน ขอเข้าห้องนํ้าเพื่อทำ ความสะอาด คนร้ายที่ยืนคุมตนอยู่ ยินยอมพาไปเข้าห้องนํ้า ช่วงที่กำลังเดินออกจากห้องนํ้า คนร้ายเกิดเผลอเครื่องขยายสัญญาณ ตนจึงวิ่ง หนีออกจากตึกร้างอย่างสุดชีวิต เดชะบุญเหมือนโชคเข้าข้าง ได้มี จยย.รับจ้างคันหนึ่งวิ่งผ่านมาพอดี จึงโบกรถบอกให้ ไปส่งที่บ้านย่านบางโพงพางในราคา 90 บาทอย่างปลอดภัย จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้มารดาฟัง แล้วตัดสินใจเข้าแจ้ง ความตำรวจ เพื่อให้ติดตามแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้ทางด้าน พ.ต.ท.ศุภรัตน์ ธารรูป รอง ผกก.สส.สน. สำราญราษฎร์ กล่าวว่า หลังได้รับรายงาน ก็สั่งการให้ พ.ต.ท.จุมพล คณานุรักษ์ สว.สส. ออกสืบสวนหาเบาะแส แก๊งรถตู้ทั้ง 3 คน พร้อม กับนำผู้เสียหายไปสเกตซ์ภาพ คนร้ายซึ่งสามารถสเกตซ์ภาพออก มาได้ 1 คน แต่ยังไม่ สามารถเปีดเผยรูปพรรณสัณฐานได้ เพราะเกรงคนร้ายจะ ไหวคัว

 

ดักฟังไร้สาย

เครื่องดักฟังได้รับความนิยมอย่างมาก ในทางการสืบสวนคดีความ

พราะแรงบันดาลใจจากเลขาฯ คนแรกในชีวิตการทำ งาน ที่ขึ้นชั้นมาในระดับบริหาร สามารถปลุกปลํ้า เอ้ยปลุกปันเธอ ขึ้นมาเป็นซัมบอดี้ได้ เลยฝังใจว่า เลขาฯ คนไหนก็ตามที่มาทำหน้าที่เลขาฯเครื่องดักฟังจิ๋วให้ ก็จะใช้ แนวทางนี้ส่งไปถึงดวงดาวให้ได้เมื่อให้คนแรกไปรับตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์ รบกับผู้เฒ่า ณ ที่ห่างไกล ก็ได้เลขาฯ คนใหม่ เป็น เลขาฯ ที่ผู้ใหญ่เบื้องบนส่งมาดูเธอประหม่าในครั้งแรกที่มาพบเพื่อรายลุานท์ านกร่นวล งานตัว จากบุคลิก ก็จัดอยู่ในขั้นใช้ได้ทีเดียว ยิ่งเมื่อพูดจา บ่งบอกว่าเต็ม ไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง ส่วน’หน้าตา,นั้น’จัด’ว่ากูดลุคกิ้ง เพียงแต่แว่น ตาที่เธอสวมนั้นค่อนข้างจะดูว่าคงแก,เรียนพอสมควรและก็ใช่จริง ๆ ปริญญาที่เธอได้รับมานั้น บ่งบอกว่าอาชีพคือครูบา อาจารย์ เอกทางด้านภาษาชะด้วยเป็นอะไรที่เหมาะเหม็ง นายเป็นคนที่มีจุดอ่อนทางด้านเขียนพอดี สารภาพไปอย่างนั้นกันตรง ๆอุปกรณ์นักสืบเลขาฯ คงจะช่วยได้มากเรื่องนี้บอกเธอว่า ภาษาน่ะพูดได้ ไทย อังกฤษ เยอรมัน เจรจาความได้ ทั่วโลก แต่หากให้เขียนก็มักจะออกอาการเกือบตกม้าทุกที ไม่เหมือนกับ อ่าน สบายบรื่อแค่ภาษาไทยให้เขียนนั้นยังพอได้ แต่สะกดผิดบรรลัยไม่เลิกรา  ว่าหน้าที่สำคัญจะต้องทำอะไรดักฟังทะลุกำแพงแม้ จะรู้ว่าไม่เคยทำหน้าที่เลขาฯ มาก่อน คิดว่าไม่เป็นไร ค่อย ๆ บอก ค่อย ๆ สอนไป ว่าต้องทำยังไงบ้างไม,ลิมที่จะถามเธอว่า ทำไมถึงเปลี่ยนอาชีพ สอนหนังสือเด็กน่าจะ มีความสุขจะตาย แถมตรงกับที่เรียนมาด้วยเธอว่า ก็เพราะมืความสุขมากไปก็เลยเบื่อ เพราะงานมันไม,ท้าทาย เป็นอะไรที่จำเจและคิดว่าเธอขืนอย่ไปนานๆ อาจเกิดอาการถอยหลังลงคลองกิเดในใจบอกว่า เอาละวะเครื่องดักฟังโคนันเจอสเป็กเข้าอีกคนแล้ว’ที่’ชอบงานท้าทาย ก็เล่าให้เธอฟังถึงปรัชญาของเราเกี่ยวกับการมองหน้าที่ของเลขาฯ ที่ผิด แผกไปจากคนอื่นบอกเธอถึงวิธีการใช้เลขาฯ ว่ามักจะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ ค่อนข้างจะ แหวกวิธีกว่าที่คิดก็ได้นะเธอว่าดี แบบนี้ละชอบ ก็เป็นอันว่าเราได้เริ่มต้นกันวิธีที่จะให้เลขาฯ คนนี้รู้จักนายดี และใช้เวลาไม่มากก็คือ ให้คุย

เครื่องดักฟัง

ระบบสุ่มตรวจสัญญาณไร้สายในบริเวณที่ติดตั้งเครื่อง ตอนที่ 1

พ่อแม่ควรทำอะไรเพื่อลูก ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง เช่น บังคับ ให้เรียนพิเศษ บังคับให้อ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ ทุกเรื่อง เป็นการบังคับเกือบทั้งหมด  ลูกไม่มีโอกาสได้คิดได้ตัดสินใจ ด้วยตัวเองเลย การกระทำอย่างนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิด แม้ว่า พ่อแม่จะทำไปด้วยความรัก ความห่วงใยก็ตามที เพราะม้น’จะ ทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเอง จะทำอะไรก็ต้องถามพ่อแม่ก่อน ในอนาคตเขาคงจะอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างยากลำบาก เมื่อไม่มีใครมาคอยบงการ ไม่มีใครมาคอยบอกให้ทำโน่นทำนี่ เขาจะทำอะไรด้วยตนเองไม่เป็นเลย พ่อแม่นั้นคงไม่ได้อยู่กับ ลูกตลอดไป วันหนึ่งเขาต้องแยกออกไปสร้างครอบครัวใหม่ ต้อง ไปใช้ชีวิตด้วยตนเองการที่พ่อแม่ชื่นชมลูกของคนอื่นอยู่บ่อยๆ ว่าลูกเขาดี ลูกเขาเก่ง ทำไมลูกเราทำแบบนี้ไม่ไดี’นะ หากเพียงแค่คิดในใจ คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากพูดให้ลูกไดี’ยินเสมอทุกเมื่อเชื่อวัน ทำไมลูกไม่เอาอย่างเขานะ  เครื่องดักฟังโทรศัพท์ สู้เขาไม่ได้เลย การกระทำอย่างนี้ไม่ สามารถทำให้อะไรดีขึ้นได้หรอกนะ กลับเป็นการบั่นทอนกำลัง ใจกันเปล่าๆ ทางที่ดีพ่อแม่ควรใช้คำพูดปลอบโยน หรือให้กำลัง ใจน่าจะดีกว่า เซ่น พ่อคิดว่าลูกก็ทำได้พยายามเพิ่มอีกหน่อยนะ ตั้งใจอ่านหนังสือให้มากขึ้น คะแนนของลูกก็จะดีขึ้น การพูดจา อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้  เครื่องดักฟังราคา เพราะลูกมีกำลัง ใจมากขึ้นนั่นเองพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับลูกโดยตรง เพราะความ ใกล้ชิด ดังนั้นพ่อแม่ควรวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก บางครั้ง บางทีเราอาจจะเผลอไผลทำสิ่งที่ไม่ดีให้ลูกเห็น เช่น การทิ้งขยะ ไม่เป็นที่เป็นทาง การไม่เข้าแถวเพื่อซื้ออาหาร เบียดบังเอาของ คนอื่นมาเป็นของตน สิ่งเหล่านี้อาจซึมเข้าไปในจิตใจของลูกได้ โดยทางอ้อม เขาอาจทำตามโดยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องผิด จนติดเป็นนิสัยถาวรในที่สุดเด็กๆ นั้นจินตนาการ มีความคิดเป็นของตนเอง ยิ่ง ช่วงวัยรุ่นเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงมาก เขาจึงต้องการอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งพ่อแม่ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วย และควร  ดักฟังราคาถูก เปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรตามใจบ้างตามสมควร แต่ขอเพียง ให้พ่อแม่ได้รับรู้ก็เพียงพอ เขาจะทำอะไรพ่อแม่ต้องคอยสอด ส่องดูแลอยู่ห่างๆ คำว่า “อิสระ” ไม่ได้หมายความว่า พ่อแม่ ต้องปล่อยปละละเลยไม่สนใจลูก เพราะหากเป็นอย่างนั้นลูก อาจทำอะไรผิดพลาดจนเสียผู้เสียคนได้

เครื่องดักฟัง

แนวโน้มการตลาดอุปกรณ์นักสืบจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน ตอนที่ 1

นุนตีน ปินนหินหิตรั้นที่ ในปีรุ่งขึ้น (พ.ศ. ๒๕๑๔) สำนักพิมพ์เพลินจิตต์ ก็ได้จัดพิมพ์ขุนดีก ขึ้นมาอีกครั้งเป็นปกอ่อนขนาด ๑๖ หน้ายก โดยในรุ่นนี้ภาพปกจะเป็นรูป เขียนป็มีอของ “วารินทร” ส่วนรายละเอียดต่างยุ ก็เหมือนกับที่พิมพ์ออก มาในปีก่อนทุกประการ ปินนหินหิตรั้นที่ จากนั้นต่อมาประมาณ ไม่นำจะเกิน ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ด้นยุ ทางศ็าน อันดาบเซลยนน เครื่องช่วยฟังนำเข้า ถึงจะมิคมเยยงดาบ  แต่รูปร่างลำสันเบน เหล็กตีหนักกว่าผูกด้ามผ้าแดง แต่หากจะพลาดพลั้งเพราะตัวไม่ สันทัดแล้วไซร้ ถึงเรียกกันว่าตีดาบเซลยก็คงต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเซ่นกัน”ชื่งการที่ได้ อธิบายถึงลักษณะของ “ดาบเซลย” เอาไว้อย่าง ซัดเจนเซ่นนี้ไม่เคยพบในเอกสารอื่นๆ มาก่อนเลย ผมเองมารู้แจ้งว่า “ดาบ เซลย ก็คือดาบจำลองลำหรับใซ้ในการ!เกซ้อม ก็จากในขุนคืกนี่ล่ะครับ”ส่วนในขุนสืกเล่มที่ ๓ ก็ได้กล่าวถึง “ดาบหัวลูกไก่” (บางแห่งเรียก หน้าลูกไก่) เอาไว้โนตอนที่เสมาชื่งขณะนั้นได้รับพระราชทานบรรดาตักดิ้ เป็น “ขุนคืกไซยซาญ” แต่ได้กลับมาอยู่ที่กระท่อมบิดา และพลางตัวเป็น จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง “โจมคืก”ช่วยฟังหูตึง  ช่างตีดาบ ปรากฏในบทสนทนาระหว่าง “โจมคืก” กับทหารที่ มาจ้างตีดาบว่าไม่เอาหัวลูกไก่แบบพ่อแผนสมเด็จพระพันวสาหรือช่างเหล็ก หันถามพลางชี้แจง ดาลหัวลูกไก่หัวมันงุ้มได้แรง เพลาฟัน แม้เราจะเรี่ยว แรงน้อยก็ได้แรง เชื่อเถอะปะ-หรือยังไง“บิะ ออโจมมารู้ดีเสียกว่าเราทหารเคยไปคืก” ผู้จ้างเกาสืรษะไม่พึง ใจแล้วบอกว่าใน “ขุนคืก” มีอยู่หลายตอนที่เกี่ยวข้องกับ “ดาบ” และ “วิธีการใข้ ดาบ”ซึ่งเป็นสิงที่แสดงให้เห็นได้ว่า ไม้ เมืองเดิม”รู้เรื่องอาวุธเป็นอย่างดีอย่างเซ่นเรื่องของวิธีการ “เก็บดาบ” ที่ปรากฏในตอนที่เกิดการ ทะเลาะวิวาทกันขึ้นระหว่างหมู่ขัน-พันจบกับเสมา แต่ก็เมื่อเจรจายุติการ ทะเลาะวิวาทได้ขุนรามเดชะจึงจะเก็บดาบที่ปลดดาบออกจากฝักแล้วโดย ได้บอกกับแม่หญิงเรไรผู้เป็นบุตรว่า “เรไรออกห่างพ่อหน่อย พ่อจะเก็บ ดาบซึ่งการที่ต้องทำเซ่นนั้นก็เพราะว่าการเก็บดาบเข้าฝักอย่างปลอดภัย และถูกต้อง วิธีหนี้ง ก็คือ จะต้องยื่นแขนไปข้างหน้าแล้ววาดดาบกลับ เข้ามาทางด้านข้างของลำตัว แล้วจึงนำดาบเก็บเข้าฝัก การที่ทำเซ่นนี้ ปลายดาบจะห่างตัวออกไปสุดปลายแขนและสุดปลายดาบ ซึ่งเรื่องอย่าง นี้ถ้าไมโซ่คนที่ป็กวิชาอาวุธ เคยใช้อาวุธ หรือตักษ’าเรื่องนี้มา’โดยเฉพาะ ก็จะไม่รู้หรอกครับ เพราะในหนัง-ละครไทยหลายเรื่องยังเห็นเก็บดาบ โดยสอดปลายดาบเข้าฝักกันตรงๆ หน้า ที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องชนิดของดาบกับการใช้งาน ไม้ เมืองเดิม ได้กล่าวถึงดาบเอา ไว้หลายชนิด อย่างในบทที่ อุปกรณ์ช่วยฟังระยะไกล ก็ได้กล่าวถึง “ดาบเซลย” โดยได้อธิบาย เอาไว้ว่าตาม5ปิยขุนศกสำหรับเรื่องขนาดของหนังสือ, จำนวนหน้า, จำนวนภาค และ จำนวนเล่ม ที่ซัดเจนของการพิมพ์ครั้งแรก และครั้งต่อๆ มานั้น ผมก็ไม่ อาจจะยืนยันได้แน่นอน เพราะมิได้มีตัวอย่างหนังสือ “ขุนตัก” รุ่นแรกๆ

เครื่องช่วยฟัง